fbpx

5Rhythms Les


5Rhythms Sweat

SpaceHolder: Ladka Rosikova
Sundays 19:00 - 21:00Next Class: 19 Dec 2021
Locatie: DanceLab, U Zvonarky 9, Prague 2 Vinohrady
Prague, Czech Republic Show map
Organizer:


I would like to opt-in to receive 5Rhythms Global emails about upcoming events. View our privacy policy.

KAART

BESCHRIJVING

Open dance class with 5Rhythms® - 5Rhythms® SWEAT with Ladka

Let your feet to take you through the space and dive into the natural waves of music and life.

The 5Rhythms® SWEAT is without any voice guidance through the music.

For more information please check the Facebook page https://www.facebook.com/5RytmuSWEATsLadkou


Otevřený taneční večer s tancem 5Rytmů® - 5Rytmový SWEAT s Laďkou

Nechte, aby vás vaše chodidla vedla a naslouchejte přirozenému rytmu života.

5Rytmový SWEAT představuje jednu nebo dvě taneční vlny 5Rytmů® - volný tanec skrze rytmus Plynutí, Staccata, Chaosu, Lyriky až do Klidu. SWEAT se vyznačuje tím, že není provázen hlasem lektora, tj je bez instrukcí a mluveného slova. Záměrem je vlastní prozkoumávání pohybu v tanci a objevování různých forem a hloubek prožívání vlastního těla či pocitů v hudbě. Hudba je zároveň zdrojem inspirace.

Informace k aktuálním termínům najdete na Facebookové stránce https://www.facebook.com/5RytmuSWEATsLadkou
AANTEKENINGEN

 About 5Rhythms®:

Created by Gabrielle Roth and practiced by tens of thousands worldwide, 5Rhythms® is a philosophy, perspective, performance art and a dynamic movement practice rooted in the principle that if you put the psyche in motion it will heal itself. Movement is both the medicine and the metaphor, reaching across all languages, cultures and age groups to transform suffering into art, art into awareness, and awareness into action.

Wherever the 5Rhythms® are practiced, a community is born to dance, to sweat, to change, to support, and to provide a safe space for each of us to shatter the ego’s hold and awaken the juicy, unpredictable, fascinating, edge-walking, rock star part of ourselves that yearns to be free.

Creativity. Connection. Community. 


O tanci 5Rytmů®

5Rytmů® (5Rhythms®) je dynamická meditace pohybem, vytvořená americkou tanečnicí, terapeutkou a charismatickou šamankou Gabrielle Roth (1941-2012).

Tanec 5Rytmů®, praktikován desítkami tisíc lidí po celém světě, je filozofií, perspektivou, uměním a dynamickým pohybem.

Je to dynamická pohybová praxe vycházející z principu, že pokud dáte psychiku do pohybu, začne se sama léčit. Pohyb, který je lékem i metaforou, sahá napříč všemi jazyky, kulturami a věkovými skupinami a mění tak utrpení na umění, umění na vědomí a vědomí na akci.

Všude tam, kde se praktikuje 5Rytmů®, se rodí komunita, aby tančila, potila se v tanci, měnila se, podpořila se navzájem a poskytla bezpečný prostor pro každého z nás, abychom rozbili ego a probudili úžasnou, nepředvídatelnou, fascinující, na hraně se pohybující hvězdnou část v nás, která touží po tom být osvobozena.

Tvořivost. Spojení. Společenství.


Refund Policy

 


Registration Policy

Drop In


CLASS LEVEL DETAILS

A 5Rhythms SpaceHolder is mentored closely by a 5Rhythms Teachers Association member. The intention is to create consistent space for self-guided practice in the frontiers of our worldwide tribe. SpaceHolders organize 5Rhythms workshops a few times a year and host their mentor teacher in person or via skype to teach waves Classes. When the teacher is not in town, the SpaceHolder offers 2 5Rhythms Waves compiled in collaboration with their mentor, for students to practice. Read more about our SpaceHolder Mentorship program for communities that do not yet have a certified 5Rhythms teacher.
PREREQUISITES: None

Close it

Aanmelding nieuwsbrief en mailinglijst


Vul onderstaande velden in om onze nieuwsbrief te ontvangen en om op onze mailinglijst te komen. Klik daarna op Verzenden:
* Verplichte velden

Form Heading

Send me Teacher Training program updates*

Join The Moving Center New York Tribe*

Join North America Tribe*

Join Europe Tribe*

Join Australia Tribe*

Join Central America Tribe*

Join South America Tribe*

Join Asia Tribe*

Join Africa Tribe*