fbpx

5Ritmova Sat


Twitter Facebook

WytanczTo w Warszawie

Led by: Tomasz Szymocha
Saturdays 17:00 - 20:00 Next Class: 31 Jul 2021
Lokacija: Pałac Kultury i Nauki (Milonga Warszawska), Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa (Wjazd do Sali Kongresowej)
Warszawa, Poland Prikaži mapu
Organizer: Tomasz Szymocha


I would like to opt-in to receive 5Rhythms Global emails about upcoming events. View our privacy policy.

MAPA

OPIS

WytańczTo! - zajęcia 5Rytmów prowadzi Tomasz Szymocha. Wytańczymy to, co w nas siedzi i uwiera oraz to, czego istnienia nawet nie jesteśmy świadomi.

Praktyka 5Rytmów® stworzona przez Gabrielle Roth, tańczona przez tysiące ludzi na całym świecie, jest filozofią, perspektywą, sztuką i dynamiczną praktyką ruchu, zakorzenioną w prawdzie, iż jeśli wprowadzisz swoją duszę w ruch, to sama się uzdrowi.

Ruch jest zarówno lekarstwem jak i metaforą, sięga poprzez i ponad języki, kultury i grupy wiekowe, transformując: cierpienie w sztukę, sztukę w świadomość, a świadomość w działanie. Wspólnie znaczy potężnie, rewolucyjnie i przytulnie.

Praktyka 5Rytmów® tworzy społeczność, która wypaca swoje modlitwy, wspiera proces potrzebnej zmiany i daje bezpieczną przestrzeń dla każdego, kto chce wstrząsnąć swoim ego i przebudzić w sobie tę część, która jest nieprzewidywalna, pełna pasji, fascynująca, balansująca na krawędzi i tęskniąca za wolnością.

Poprzez ruch, zaopiekujemy się i nadamy należytą uwagę każdej części ciała. Wsłuchamy się w nasze ciała i pozwolimy im przemówić w ich własny, dynamiczny sposób. Wytańczymy to, co w nas siedzi i uwiera oraz to, czego istnienia nawet nie jesteśmy świadomi.
________

Zajęcia zapoznają nas z elementami 5 Rytmów:
~~ Flowing ~~ Staccato ~~ Chaos ~~ Lyrical ~~ Stillness ~~
Poprzez ruch, zaopiekujemy się i nadamy należytą uwagę każdej części ciała. Wsłuchamy się w nasze ciała i pozwolimy im przemówić w ich własny, dynamiczny sposób.

5Rytmów® pozwoli Ci na:
1. w płaszczyźnie materialnej fizycznej spowoduje wydzielenie się endorfin, poprawia się samopoczucie, krew krąży lepiej, pot oczyszcza ciało z toksyn.
2. w płaszczyźnie duchowej, ta prosta praktyka staje się cynglem umożliwiającym silny, transformujący proces: ruch pozwala tańczącym wyjść z poczucia izolacji i poza ego; krew krążąca w żyłach staje się buzującą życiową energią; pot oczyszcza duszę i uświęca nasze istnienie. Ruch rozbudza w nas nieskończoną kreatywność, a poprzez wspólny taniec tworzy się połączenie i poczucie jedności: z plemieniem i ze wszechświatem.

Gotowy na przemiany? WytańczTO! Wszystko co w Tobie siedzi. Praktykując 5Rytmów będziesz czuć się lepiej, wprowadzisz do swojego życia Radość, Kreatywność, Odwagę, Wolność, Dzikość, Delikatność, Przestronność.

_______________________

ENG

Dance It Out! 5Rythms class are  run by Tomasz Szymocha. We will dance out all that is in us and that is hurting us, including  things the presence of which we are even unaware of.

5Rhythms® practice created by Gabrielle Roth, danced by thousands of people around the world, is a philosophy, a perspective, an art and dynamic practice of movement, rooted in the truth  that if you lead your soul to movement, it will heal itself. 

Movement is both a cure and a metaphor as it  reaches through and above languages, cultures and  age groups, transforming: suffering into art, art into awareness and awareness into action. Together means powerful, revolutionary and cosy. 5Rhythms® practice builds a community which sweats out their prayers, supports the necessary change and provides  a safe space for everyone who wants to shake their ego and awaken the part of themselves which is unpredictable, full of passion, fascinating, balancing on the edge and  missing freedom.

Through movement we will take care of and pay due attention to each part of our bodies. We will listen to our bodies and let them speak in their own dynamic way.  We will dance out what is in us, what hurts us and the presence of which we are even unaware of. 
________

The classes will familiarise us with elements of 5Rhythms:
~~ Flowing ~~ Staccato ~~ Chaos ~~ Lyrical ~~ Stillness ~~
Through movement we will take care of and pay due attention to each part of our bodies. We will listen to our bodies and let them speak in their own dynamic way. 

As a results of 5Rhythms® you will experience the following:
1. physically, endorphins are released, your mood improves, your blood circulates better, your sweat removes toxins from the body.
2. spiritually, the simple practice becomes a trigger which enables a strong and transformative process: the movement lets the dancers  leave the feeling of isolation and go beyond ego;  the blood circulating in their veins becomes flaring life energy; the sweat cleans our soul and sanctifies our existence. The movement awakens infinite creativity in us and through the common dance a connection and a sense of unity are made: with the tribe and with the universe. 

Ready for the changes? Dance it OUT! All that is in you. Practising 5Rhythms you will feel better, you will introduce Joy, Creativity, Courage, Freedom, Wildness, Gentleness and Spaciousness into your life.
BILJEŠKE

 Języki/Languages: polski, angielski/english

Refund Policy

 


Registration Policy

Pre-Registration Required


CLASS LEVEL DETAILS

A Gabrielle Roth 5Rhythms Waves workshop is the foundation of the entire body of 5Rhythms work in which we expand our class work with a deepened physical expression and knowledge of the essential 5Rhythms and their polarities.
PREDUVJETI: No prerequisites required.

Close it

Prijava za newsletter i e-poštu


Želite li od nas primati newsletter i e-poštu, molimo ispunite ovaj obrazac i pošaljite nam ga:
* Obavezna Polja

Form Heading

Send me Teacher Training program updates*

Join The Moving Center New York Tribe*

Join North America Tribe*

Join Europe Tribe*

Join Australia Tribe*

Join Central America Tribe*

Join South America Tribe*

Join Asia Tribe*

Join Africa Tribe*