Bulgaria

My body is the spirit’s wife.


Weekly Classes


Sorry, no classes are scheduled at this time

Upcoming WorkshopsBody Intelligence

Sofia - 20 Oct 2017 to 22 Oct 2017
Ron Hagendoorn

*for Bulgarian text scroll down*


Our body has an incredible intelligence. Part of the functions involved for life are regulated without our intervention. For instance the blood circulation and digestive system are directed by the autonomous nervous system. Our brain is most likely the most complex structure in the universe. It holds a trinity with the neo-cortex, limbic- and reptilian brain. All parts have different functions.

When we move our bodies with consciousness, we rebalance the interaction with our brain. We become more sensitive to our body sensations, we start to feel our emotions and we interrupt the continuous chattering in our heads. We become whole, powerful and vulnerable. 5Rhythms is a movement and meditation practice that incorporates many of our life experiences redefined to the simplicity of five different ways of moving. The 5Rhythms are flowing, staccato, chaos, lyrical and stillness.

This workshop is for you if you are interested to take full advantage of your bodies intelligence, strength and vulnerability. During the weekend we use movement in a way that it acts like a medicine. We might find new resources and increase our resilience . Everybody can take part, no matter your age and ability to move or dance.


In Bulgarian:

Нашето тяло притежава удивителна интелигентност. Част от функциите отговарящи за поддържане на живота, се извършват без нашата намеса. Например кръвообращението и храносмилателната система се управляват от Вегетативната нервна система. Нашия мозък вероятно е най-сложната структура във Вселената. Той съдържа в себе си триединството на нео-кортекс, лимбичен и рептилен мозък. Всяка част изпълнява различна функция.

Когато движим телата си съзнателно, ние балансираме връзката с нашия мозък. Ставаме по-чувствителни към усещанията на тялото си, започваме да „ чуваме“ емоциите си и прекъсваме непрестанния диалог в главата си. Ставаме цялостни, силни и едновременно с това уязвими.

5Ритъма е танцово – медитативна практика, която включва много от нашите житейски преживявания, сведени до простотата на пет различни начина на движение. 5-те ритъма са плавен, стакато, хаос, лиричен и покой.

Този семинар е за вас, ако се интересувате и искате да достигнете до пълния капацитет на мъдростта на тялото си, силата му и неговата уязвимост. През този уикенд ще използваме движението/танца по начин, който го превръща в лекарство. Възможно е да откриете в себе си нови ресурси и да увеличите подвижността си. Всички са добре дошли, независимо от възраст или способност да се движат и танцуват.

Рон Хагендорн е опитен и акредитиран учител по 5Ритъма. Стилът му на преподаване е директен, ясен и сърдечен. Преподава от 2007 г. насам и също така е обучен в лечението на травми (Somatic Experiencing®). Начинът му на преподаване е нежен за начинаещите и в същото време взискателен към по-опитните участници. Той ще се радва да танцува с вас.

REGISTER TODAY!

Local Teachers

Daniela Peltekova Los Angeles, California Teaching Since: 2007  

“We are Gods and Goddesses with a global case of human amnesia. We dance to remember, we dance to forget, we dance to let go, to heal the cells of our body-mind and reignite the crystal imprints of our souls.”

More Information and Schedule
Close it

Newsletter & Email List Sign-up


To receive our newsletter and be on our e-mail list, please fill out and submit this form:
* Required Fields

Form Heading

Send me Teacher Training program updates*

Join The Moving Center New York Tribe*

Join North America Tribe*

Join Europe Tribe*

Join Australia Tribe*

Join Central America Tribe*

Join South America Tribe*

Join Asia Tribe*

Join Africa Tribe*