Netherlands

Once you get out of the way, the way becomes you and you become the way. ~G. Roth


Weekly ClassesSunday

Sweat Your Prayers Nijmegen Gabriela Van Dillen
Sunday Morning Delight 'S-Hertogenbosch Rian van Duijnhoven
Open Avond Utrecht Sietske Venema
Sunday morning 5Rhythms Wildernis Waves Kekerdom Caroline Van de Ven

Periodic Classes

Dancing in Moonlight Next Class 3 Dec 2017 'S-Hertogenbosch Pauline van Hezik
Endless Waves Tilburg Next Class 9 Dec 2017 Tilburg Pauline van Hezik
Holy Waves Next Class 10 Dec 2017 Groningen Mia Arneric

Intermittent Classes (check links for specific dates)

Inner Waves Schijndel Rian van Duijnhoven
Sweat Your Prayers Breda Breda Pauline van Hezik

Upcoming WorkshopsDance of life Heerenveen 2017

Heerenveen - 14 Jan 2017 to 2 Dec 2017
Jup Jansonius

 8 saturday mornings we will explore the dance of life through the map of the 5 rhythms. Each morning in a different rhtyhm and theme.

book all 8 and you will only pay €160 

the dates: 14-1, 4-3, 8-4, 20-5, 1-7, 16-9,21-10,2-12

REGISTER TODAY!

Deeper into Waves

'S-Hertogenbosch - 2 Sep 2017 to 16 Dec 2017
Rian van Duijnhoven

 De 5Ritmes dansen is het levend ansen. Elk ritme verbindt ons met delen van onszelf. Mooie en minder mooie delen, delen waar we blijmee zijn end elen die we liever nit zien. Wanneer je de dingen onder ogen gaat zien zoals ze werkelijk zijn, zonder enig zelfbedrog, zonder enige illusie, kom je meer en meer in het licht en transformeert je leven. Je hoeft niet langer te bewijzen dat je goed genoeg bent. Alles mag er zijn. Hoe bevrijdend als je kunt surfen op de waves die komen en gaan. 

Een serie workshops; ook los te volgen. per ochtend verkennen we een ritme. We dansen een warming up om je lijf wakker te maken. Hierna onderzoeken we zowel de krcht van elk ritme als de schaduwkant. We onderzoeken je relatie hiermee in je dagelijks leven. Als afsluiting dansen we een wave door alle ritmes.

REGISTER TODAY!

Local Teachers

Pauline van Hezik 'S-Hertogenbosch Teaching Since: 2014 Dancing Since: 2000

“Bring your life to the dancefloor, bring the dancefloor to your life!”

More Information and Schedule
Dorine Hoog Utrecht Teaching Since: 2010 Dancing Since: 2004

“The time to relax is when you don't have time for it. (S.J. Harris) ”

More Information and Schedule
Mirjam Van Hasselt Amsterdam Teaching Since: 2010 Dancing Since: 2003

“let's enjoy the ride..”

More Information and Schedule
Willemijn de Dreu Deventer Teaching Since: 1997 Dancing Since: 1993

“Our time here is precious. So let’s come to the essential. A heart beat, a breath, a dance. ”

More Information and Schedule
Sahaja Kurashima Tokyo Teaching Since: 2004 Dancing Since: 2000

More Information and Schedule
Marc Lendfers Amsterdam Teaching Since: 2007 Dancing Since: 2002

“There is no right or wrong in this movement practice. There is only body, breath and movement. The way you listen to your dance is the key that makes the difference. It is the place where the rhythm takes over and the magic unfolds itself.”

More Information and Schedule
Rimke Pepers Hoorn Teaching Since: 2014 Dancing Since: 2009

“A dance of freedom and love for all creation”

More Information and Schedule
Arjan Bouw - Teaching Since: 2004 Dancing Since: 1996

More Information and Schedule
Tineke de Wit Haarlem Teaching Since: 2014 Dancing Since: 1996

“Dance me to the end of Love.....”

More Information and Schedule
Rian van Duijnhoven 'S-Hertogenbosch Teaching Since: 2010 Dancing Since: 2003

“A journey of a thousand miles begins with the first step”

More Information and Schedule
Sietske Venema Utrecht Teaching Since: 1997 Dancing Since: 1991

More Information and Schedule
Mia Arneric (Teacher In Training) Groningen   Dancing Since: 2000

“Dancing is not just getting up painlessly, like a leaf blown on the wind; dancing is when you tear your heart out and rise out of your body to hang suspended between the worlds. Rumi”

More Information and Schedule
Ron Hagendoorn (Heartbeat In Training) Rotterdam Teaching Since: 2007 Dancing Since: 2000

“Movement acts just like a medicine on the body. Sometimes through minute movements, sometimes big and outrageous ones. Right across this spectrum of movements healing can take place. ”

More Information and Schedule
Caroline Van de Ven (Heartbeat In Training) Nijmegen Teaching Since: 2014 Dancing Since: 2008

“Live your life like everyday is a beautiful day to die”

More Information and Schedule
Jup Jansonius (Heartbeat In Training) Amsterdam Teaching Since: 2014 Dancing Since: 1998

“Even the smallest step can be the beginning of a mayor journey into new territory. Join me on this beautiful adventure called the 5 rhythms.”

More Information and Schedule
Niek Das (Sweat SpaceHolder) Groningen   Dancing Since: 2012

“Just show up, again and again. Because the only way is through”

More Information and Schedule
Close it

Newsletter & Email List Sign-up


To receive our newsletter and be on our e-mail list, please fill out and submit this form:
* Required Fields

Form Heading

Send me Teacher Training program updates*

Join The Moving Center New York Tribe*

Join North America Tribe*

Join Europe Tribe*

Join Australia Tribe*

Join Central America Tribe*

Join South America Tribe*

Join Asia Tribe*

Join Africa Tribe*